Verejné zmluvy

Skvalitnenie podmienok praktického vyučovania žiakov Spojenej školy Juraja Henisha modernizáciou výučbovej prevádzky AUTOGARÁŽ, s.r.o.

23. 6. 2021 - Kupná zmluva PETERSON TECHNIK, s.r.o. (v PDF)

24. 8. 2021 - Dodatok ku kupnej zmluve (v PDF)

O nás